Blog

De gevolgen van de coronacrisis voor Tax Shelter in de AV-sector

De coronacrisis hakt diep in op de creatieve sector. Maar voor audiovisuele producties betekent uitstel toch geen afstel? Of wordt de toekomst toch moeilijker dan gedacht? Amplo peilde bij haar klanten en partners, actief in de audiovisuele sector, naar de verwachtingen over de gevolgen voor de Tax Shelterfinanciering.

Alleen winstgevende ondernemingen kunnen investeren in Tax Shelter

De Tax Shelter is een fiscale stimulans om te investeren in audiovisuele werken, in ruil voor een verminderde belasting op bedrijfswinsten. Een aanzienlijk deel van de financiering van fictie- en animatieprojecten en documentaires wordt in België gefinancierd door dit systeem.

Amplo sprak met mevrouw Anja Berlanger van de Cel Tax Shelter bij de FOD Financiën, en polste naar de mogelijke gevolgen van de coronacrisis: “Momenteel is het moeilijk om hierover al uitspraken te doen. Eind april zal duidelijk worden welke invloed de crisis heeft op de ophaling van fondsen. Misschien dat er zich minder investeerders aanmelden, maar vandaag blijkt dat er even goed in maart nog raamovereenkomsten werden ondertekend. Of ondernemingen zich voor de rest van het jaar geroepen zullen voelen tot Tax Shelter, moet nog blijken. Investeren in Tax Shelter is immers sowieso maar mogelijk als een onderneming winst maakt.”

Te veel producties in het najaar?

Projecten die in het voorjaar al gestart waren – en waarvan de raamovereenkomst dus al getekend was – kunnen, op gebied van Tax Shelter, op beide oren slapen. Maar ze blijven natuurlijk niet gespaard van de plotse stopzetting van opnames. Volgens onze bevraging is het grootste deel van de opnames uitgesteld, niet afgelast. Maar staan er dan dit najaar niet te veel producties gepland? En dat met minder steun?

Producties die later dit jaar of begin volgend jaar zouden starten, kampen met grote onzekerheid. Door de coronacrisis is het immers niet ondenkbaar dat bedrijven hun investeringen on hold zetten. De meeste markten kreunen onder de gevolgen van de crisismaatregelen, en zullen moeilijk of zelfs onmogelijk investeringsuitgaven kunnen maken. En dit baart de sector grote zorgen.

Creatieve oplossingen ter vervanging van Tax Shelter financiering

Er zullen creatieve oplossingen gezocht moeten worden. Zonder bijkomende maatregelen van de overheid dreigt de Tax Sheltermarkt in elkaar te storten. Die stond voor de audiovisuele sector sowieso feller onder druk sinds de toevoeging van de podiumkunsten in 2017, een sector die nu meer dan ooit steun nodig heeft. Ook de gaming-industrie houdt haar hart vast. Deze groeiende sector ging ook door Tax Shelter ondersteund worden, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Animatiebedrijven blijven op werkvlak momenteel grotendeels gespaard. Onder de huidige maatregelen kunnen zij nog verder werken. Maar ook zij moeten in de toekomst een nieuwe manier vinden om middelen te prefinancieren. “Wij zullen Tax Shelterbedragen meer gespreid en later in de productie ontvangen”, aldus Arn Clemhout, CFO bij nWave.

Een verschuiving van investeerders naar niet getroffen sectoren?

Niet alle sectoren worden even hard getroffen. Sommige kennen zelfs exponentiële stijgingen. Supermarkten, webshops en bedrijven die zich richten op thuiswerken, varen wel in deze tijden. Misschien kan een verschuiving van investeerders de noden compenseren?

Yves Van de Paer, Line Producer bij A Team Productions, stelt voor om het systeem ook meer bekendheid te geven bij kleine ondernemers (zoals apothekers, dokters, enzovoort), om zo het verlies aan grote investeerders op te vangen.

Tom Hameeuw, zaakvoerder van Potemkino, voegt eraan toe: “Voor de audiovisuele sector is het extreem belangrijk dat de overheid een overbruggingsmaatregel voorziet. Tax Shelter is intussen een elementair onderdeel van de financiering van audiovisuele producties. Zonder Tax Shelter zullen projecten die nog niet opgestart zijn, definitief afgelast worden of uitgesteld worden tot er terug voldoende Tax Shelterfinanciering beschikbaar is.”

De audiovisuele sector houdt haar hart dus vast, maar zoekt mee naar creatieve oplossingen. Ze is hoopvol dat het Tax Sheltersysteem toch nog de productie van succesvolle en kwalitatieve film en televisie kan vrijwaren.

Screen Brussels onderzocht de impact van de gezondheidscrisis op de Brusselse audiovisuele sector. Lees hier de uitgebreide bevindingen uit hun enquête.