Blog

Cultuurcoronapremie – ook voor freelancers van Amplo?

Tot 31 augustus kan je een aanvraag indienen voor de cultuurcoronapremie van de Vlaamse overheid. Door de bijzondere aard van werken in de culturele sector, vielen veel mensen uit de boot bij eerdere steunmaatregelen om de financiële effecten van de Coronacrisis te verlichten. De cultuurcoronapremie bestaat uit een éénmalig forfaitair en onbelast bedrag van 1.500 euro.

Kom jij in aanmerking als freelancer bij Amplo?

De voorwaarden om te kunnen genieten van de premie, gelden ook voor uitzendkrachten. We sommen hieronder even op waar je op moet letten:

  • Je moet wonen in Vlaanderen en actief zijn in de Vlaamse culturele sector. Woon je in Brussel maar werk je vooral in Vlaanderen, dan kom je ook in aanmerking, mits je nog geen Brusselse premie voor cultuurwerkers hebt aangevraagd.
  • Je moet kunnen aantonen dat je in de eerste helft van het jaar 2020 actief was in de Vlaamse cultuursector. Om dit te weten, zal men kijken onder welk paritair comité je opdrachtgever valt: onder paritair comité 304 (podiumkunsten), 200 (bedienden) 227 (audiovisuele sector), 303 (filmsector) of 329 (culturele sector). Heeft je opdrachtgever geen paritair comité, omdat er geen vast personeel in dienst is bijvoorbeeld? Dan zal men kijken naar de zogenaamde NACE-codes. Elke code staat voor een bepaalde economische activiteit en deze worden gebruikt bij de registratie van elke onderneming. Ook als je opdrachtgever onder het paritair comité 200 van de bedienden valt, zal men naar deze codes gaan kijken om na te gaan of het om een activiteit in de creatieve sector gaat.
    De lijst van NACE-codes die onder culturele activiteiten vallen, is vrij uitgebreid. Je Amplo-consulent kan deze consulteren, vraag er dus naar!
  • Je inkomen in het tweede kwartaal van 2020 (de maanden april, mei en juni) mag niet hoger zijn dan €4877,16 bruto. Dat is drie keer het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen). Om dit te berekenen, tel je zowel je beroepsinkomsten als uitzendkracht, werknemer of zelfstandige, en je eventuele uitkeringen op. Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten worden niet meegerekend. Ook je vakantiegeld moet je niet in rekening brengen.

Goed om te weten:

Ook als je als student werkzaam bent in de Vlaamse cultuursector, kan je aanspraak maken op de premie. Dezelfde voorwaarden gelden als hierboven vermeld.

Werk je uitsluitend met Artikel 1Bis-contracten? Dan val je niet onder een paritair comité. Voeg in dit geval zowel een Artikel 1Bis-contract uit de eerste jaarhelft toe als een kopie van je kunstenaarsvisum. Laat ook nog even weten dat je actief bent als kunstenaar met Artikel 1Bis aan cultuurcoronapremie@vlaanderen.be

Bij het indienen van je aanvraag moet je een C4, loonfiche of arbeidscontract uploaden om aan te tonen dat je gewerkt hebt in de Vlaamse cultuursector. Opgelet: op je C4 en loonfiches van Amplo staan enkel onze bedrijfsgegevens. Voeg daarom een arbeidscontract toe aan je dossier: daarop staan ook de bedrijfsgegevens en het paritair comité van je opdrachtgever vermeld. Onder de hoofding “arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid” staan eerst onze gegevens (de werkgever), jouw persoonlijke gegevens (de werknemer) en de gegevens van je opdrachtgever (de gebruiker).

Denk je in aanmerking te komen voor de cultuurcoronapremie van de Vlaamse overheid? Dien dan hier je aanvraag in: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie