Blog

Covid-19: Alle beschikbare steunmaatregelen (update 06/11/20)

Ben jij of je onderneming actief in de culturele of creatieve sector? Zie je jouw werk door de coronacrisis in rook opgaan? Vraag je je af welke steun België voorziet voor organisaties en werknemers uit de creatieve sectoren?

Zoek niet verder. Wij zetten het allemaal voor je op een rij.

Hieronder vind je alle mogelijke steunmaatregelen die beschikbaar zijn op de verschillende machtsniveaus van ons land.

Federaal niveau

Maatregelen voor werkgevers in de culturele sector

Sociale bijdragen

Je kan de betaling van de sociale bijdragen voor je werknemers uitstellen tot 15 december 2020.

NIEUW sinds 6 november 2020:

- Inrichting van een aflossingsplan voor sociale bijdragen.

- Kwijtschelding van sociale bijdragen voor het derde trimester van 2020.

Tijdelijke werkloosheid

In de cultuursector kan je tot 31 december 2020 je werknemers in tijdelijke werkloosheid zetten wegens overmacht door corona. De aangifte doe je elektronisch. Daarnaast dien je ook maandelijks een ASR Scenario 5 in.

Door de nieuwe lockdown van november-december zullen opnieuw meerdere personen beroep moeten doen op die tijdelijke werkloosheid. Als je niet erkend bent als uitzonderlijk hard getroffen sector, moet je dat als werkgever voorlopig nog elektronisch bevestigen aan RVA.

Een vereenvoudiging van de procedure zit er wel aan te komen. Je hoeft de aangifte voorlopig nog niet te doen, want er zit geen tijdslimiet op.

Alle andere procedures blijven van toepassing.

Meer informatie vind je hier.

NIEUW sinds 6 november 2020:

- Tussenkomst in het vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid.

- Tijdelijke werkloosheid wegens corona opengesteld voor alle ondernemingen.

- Supplement bij de eindejaarspremie voor werknemers met een langere periode tijdelijke werkloosheid.

- Verlenging van de maatregelen die het artiesten gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot de werkloosheid.

- Verlenging van de tijdelijke werkloosheid bij een kind in quarantaine.

- Kortingen op de bedrijfsvoorheffing.

Belastingen

Bedrijven kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De belastingdienst voerde aflossingsplannen in, naast kwijtschelding van achterstandsrentes en boetes voor wanbetaling.

Vraag jouw steun via dit downloadformulier [FM1] aan tot 31 december 2020.

Krediet voor ondernemingen

Sinds een akkoord van de minister van Financiën met de Nationale Bank en Febelfin heb je tot 31 december 2020 het recht om uitstel te vragen voor de afbetaling van leningen. De interesten op je lening blijven gelden, maar de banken zullen niet de gebruikelijke administratieve kosten aanrekenen.

Ticketverkoop

Organisatoren hebben het recht om hun publiek een waardebon aan te bieden in plaats van een terugbetaling van het aankoopbedrag voor tickets. Dit geldt voor evenementen die binnen twee jaar opnieuw zullen plaatsvinden op dezelfde locatie of in de buurt. Ticketkopers behouden wel het recht om hun geld terug te vragen.

Maatregelen voor de beroepsgroepen uit de culturele en creatieve sectoren

OCMW-hulp

Alle OCMW-kantoren van het land ontvingen een bijkomend budget om hulp te bieden aan werknemers uit de creatieve en culturele sectoren.

Die hulp kan diverse vormen aannemen: op het vlak van huisvesting, energie, psychosociale bijstand, gezondheid, digitale beschikbaarheid, financiën, dringende levensbehoeften, gezinsproblemen, enzovoort.

Om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregelen hoef je niet per se al OCMW-gerechtigd te zijn. Alle dossiers worden geval per geval bekeken.

We raden je aan om je te informeren bij het OCMW van de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Maatregelen voor buitenlandse werknemers

Naast een tijdelijke verlening van de verblijfsvergunningen, krijgen personen die gedurende drie maanden niet terug kunnen naar hun land, een verlengde toestemming om hier te werken.

Hier vind je de details per regio:

BrusselWalloniëVlaanderen

Oplossingen voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht

Zelfstandigen die in België sociale bijdragen betalen, komen in aanmerking voor overbruggingsrecht.

Zelfstandige werknemers die door de coronacrisis worden benadeeld (bijvoorbeeld door een onderbreking van hun werkzaamheden of door verplichte quarantaine) kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht.

Lees er hier meer over.

NIEUW sinds 6 november 2020:

- Het dubbele overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar alle niet-essentieel bevonden handelszaken, ook voor wie nog take-out of leveringen doet.

Sociale bijdragen

Er werden verschillende maatregelen voorgesteld rond de sociale bijdragen:

- Een jaar uitstel van de betaling van de sociale bijdragen (vraag dit voor 15 december 2020 aan bij je sociaal verzekeringsfonds).

- Vermindering van de provisies voor sociale zekerheid voor 2020.

- Vrijstelling van sociale bijdragen (houd er wel rekening mee dat je voor de vrijgestelde maanden ook geen pensioensrecht opbouwt).

Deze kant uit voor meer gedetailleerde informatie.

Gewestelijk niveau

Brussel Hoofstedelijk Gewest

Maatregelen voor de beroepsgroepen uit de culturele sector

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt hulp aan personen die werkzaam zijn in de cultuursector. Je kan genieten van een eenmalige steun van maximum € 2000.

Dien de aanvraag in op de site van actiris tot 23 november 2020.

Maatregelen voor werkgevers uit de culturele en creatieve sectoren

Premie Covid-19 voor de culturele en creatieve sector.

De premie Covid-19 kan worden toegekend op elk niveau van de culturele en creatieve sector in Brussel, voor 0 tot maximum 5 FTE’s in ondernemingen zonder winstoogmerk.

Hier vind je de nodige info.

COVID-premie voor de evenementensector

Onder bepaalde omstandigheden kunnen ondernemingen uit de evenementensector genieten van een premie tussen € 3000 en € 9000. Je kan de premie tot 4 december 2020 aanvragen.

Lees hier verder.

Het Waalse Gewest

De Waalse Regering lanceerde een projectoproep ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren.

Daarnaast realiseerde de overheid een financieel steunmechanisme voor zelfstandigen en ondernemingen uit sectoren met specifieke activiteiten die zijn stilgelegd door de impact van de COVID-19 crisis. Zoals bijvoorbeeld: standenbouwers, fotografen, textielverhuurders, kleedsters, sieraden- en schoenontwerpers, creatieve, artistieke en performancekunstenaars.

Het mechanisme treedt in werking voor KMO’s die in het derde kwartaal van 2020 een omzetverlies kunnen aantonen van 60% of meer, in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. De tussenkomst bedraagt 30% van de omzet uit de referteperiode juli-september 2019, met een minimum forfait van € 3000. De maximumbedragen zijn als volgt vastgelegd:

* € 3000 minimum tussenkomst,

* maximum € 6000 zonder personeel,

* maximum € 12.000 voor 1 tot 9 FTE’s,

* maximum € 24.000 voor 10 tot 49 FTE’s,

* maximum € 48.000 voor meer dan 49 FTE’s.

De regering werkt op dit moment aan een platform voor het verwerken van de aanvragen. Ondertussen kan je meldingen krijgen over de vorderingen door hier je e-mailadres in te geven.

Afgezien van de bovenstaande steun, regelde de regering ook hulpmiddelen bij financiële instellingen. Daarover lees je hier meer.

Niveau van de gemeenschappen

Waals-Brusselse Gemeenschap

Podiumkunsten

Garantieregeling

De Waals-Brusselse Federatie (FWB) ontwikkelde een systeem om het verlies van geannuleerde optredens te vergoeden. Die garantieregeling kan worden uitgebreid voor het volledige seizoen 2020-2021.

Lees er hier meer over.

Compensatie voor het verlies van ticketverkoop

Ter ondersteuning van culturele organisaties deelt de Federatie tot eind december 2020 een forfaitair bedrag uit. Ze wil zo het verlies aan ticketinkomsten compenseren voor muziek- en theaterzalen.

Lees hier verder.

Film en audiovisueel

Garantiefonds voor opnames

Om te compenseren voor de weigering van de verzekeringsmaatschappijen, die COVID-19 risico’s niet in hun polis wilden opnemen, biedt de FWB bepaalde garanties aan filmproducenten, om zo het herstel van deze sector mogelijk te maken.

Je kan tot 31 december 2020 een aanvraag doen op dit garantiefonds.

Het mogelijke garantiebedrag wordt drie keer geplafonneerd:

* Maximum € 1.000.000 compensatie per film.

* Maximum 20% van het totaalbudget.

* Maximum € 5.000.000 voor de vergoeding van schadeclaims.

Lees er hier alles over.

Subsidies

Als culturele werkgever kan je afwijkingen aanvragen op de standaard subsidievoorwaarden, of een voorschot op een subsidie.

Lees hier verder.

Voor alle culturele organen uit de Waals-Brusselse Gemeenschap

Kortetermijnleningen – St’Art

Culturele organisaties uit de FWB kunnen een kortetermijnlening aanvragen voor de overbrugging van deze gezondheidscrisis. De bedragen gaan van € 20.000 tot € 100.000 en je kan ze aanvragen tot 31 maart 2021.

Klik hier voor meer informatie.

Vlaamse Overheid

De culturele activiteitenpremie

Deze premie wordt toegekend aan culturele ondernemingen. De bedragen variëren van € 2.000 tot € 20.000 en je kan ze tot 31 mei 2021 aanvragen.

Hier lees je er alles over.