Blog

Corona update: Ondersteuning voor de culturele en evenementensector

De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 treffen de hele bevolking, en in het bijzonder de culturele en evenementensector.

Veel mensen zien hun job of event geannuleerd en blijven met veel vragen en onzekerheid zitten.
Je Amplokantoor leeft met je mee en blijft bereikbaar voor alle dagelijkse taken, maar ook voor bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Wij staan intussen in contact met de RVA en alle betrokken overheden, en trekken mee aan de kar voor een billijke financiële tegemoetkoming voor de geleden verliezen in de sector.

Opening Amplokantoren

Een groot deel van onze teams zal van thuis uit werken en dus niet fysiek in de kantoren aanwezig zijn.

We vragen dan ook om zoveel mogelijk contacten telefonisch, per e-mail of via skype te organiseren. Afspraken op kantoor blijven mogelijk voor dringende cases, maar enkel na afspraak.

Alvast onze excuses voor eventuele ongemakken, al zou je in principe geen hinder mogen ondervinden.

Tijdelijke werkloosheidsuitkering voor werknemers

Is je job geannuleerd door de coronamaatregelen en heb je bijgevolg geen inkomen?

Ben je werknemer, al dan niet freelance via Amplo, én heb je een contract lopen deze periode, dan heb je misschien recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Contacteer je Amploconsulent om je op weg te helpen.

Samen met jou hopen wij op flexibiliteit van de RVA.

Lees hier alles over werkloosheid vanwege het Coronavirus.

Steunmaatregelen voor opdrachtgevers en ondernemingen

Opdrachtgevers of ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 30 juni 2020 bij de FOD Financiën een aanvraag indienen voor steunmaatregelen.

Wat ligt er binnen de mogelijkheden? Een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Daarnaast werd ook een hinderpremie uitgewerkt voor ondernemers die getroffen zijn door een opgelegde volledige sluiting. In dat geval kan je aanspraak maken op een eenmalige premie van € 4.000. Moet je enkel in het weekend sluiten, kan je rekenen op een eenmalige premie van € 2.000.

Meer info vind je hier.

Zit je nog met coronagerelateerde juridische of zakelijke vragen? Dan kan je terecht bij de juristen van Cultuurloket op hun coronalijn: 02 534 18 24. Het nummer is 7 dagen op 7 bereikbaar van 10 tot 18 uur.