Blog

Contract als jobstudent? Wees er op tijd bij!

Voordelig werken als jobstudent

Als jobstudent kan je voordelig bijverdienen, ook in de artistieke sector. Je betaalt namelijk geen bedrijfsvoorheffing op je loon en je werkgever betaalt minder RSZ voor jou. Daarom krijgen jobstudenten die via AMPLO werken ook een lagere coëfficiënt in vergelijking met ‘gewone’ freelancers of werkstudenten. Je houdt dus financieel meer over aan je job. De voorwaarden om als jobstudent te kunnen werken, vind je terug op onze FAQ-pagina.

Extra bescherming, extra strenge voorwaarden

De overheid wil jobstudenten extra beschermen. Wijzigingen aanbrengen aan een jobstudentcontract is daarom niet evident. De RSZ kan je jobstudentencontract zelfs omzetten in een minder voordelig werkstudentencontract bij sommige aanpassingen die gebeuren nadat je al gestart bent met werken – bijvoorbeeld als je contract uiteindelijk moet worden gefactureerd aan een andere firma. Je speelt dan je sociale voordelen en dus je lagere coëfficiënt kwijt voor dat contract. 

Het goede nieuws? Zolang je nog niet gestart bent met werken en alle partijen ermee akkoord gaan, kan je een jobstudentencontract wel aanpassen. Speel daarom alle info van je tewerkstelling vooraf correct door aan je AMPLO-consulent. Alleen dan kan AMPLO je een uitbetaling als jobstudent garanderen.

Een correct jobstudentencontract

Wat geef je je AMPLO-consulent door voor een correct jobstudentencontract?

 • De juiste facturatiegegevens van je opdrachtgever
  • de officiële (bedrijfs)naam, 
  • het adres van de maatschappelijke zetel
  • een ondernemings- of btw-nummer
  • een contactpersoon die op de hoogte is van je tewerkstelling, al kan je dit eventueel later nog doorspelen. 
 • De datum of data waarop je zal werken. 
  AMPLO kan geen contracten maken voor of aanpassen naar data in het verleden. 
 • Je uurrooster
  • Hoeveel uren werk je?
  • Wanneer begint en eindigt je job?
 • Je werklocatie
  • Heeft de locatie hetzelfde adres als de maatschappelijke zetel? Of werk je elders?
 • Je functie
 • Het afgesproken factuurbedrag en afspraken over onkosten
 • Eventueel een referentie voor op de factuur (bijvoorbeeld: een projectnaam)
iStock-908952856 - studenten

Wat kan AMPLO niet meer aanpassen?

 • Ben je al aan de slag? Dan kan je de facturatiegegevens van je opdrachtgever, de data en het uurrooster op je contract niet maar aanpassen zonder dat je je jobstudentenvoordeel verliest.
 • Had je in oorsprong geen jobstudentencontract? Jammer, maar voor data in het verleden kan AMPLO dat contract niet meer omzetten naar een jobstudentencontract. Geef je AMPLO-consulent dus altijd duidelijk mee dat je als jobstudent aan de slag gaat of dat je als werkgever een jobstudent wil inschrijven.

Wat kan AMPLO nog aanpassen?

 • AMPLO kan eenzijdig de jobreferentie aanpassen; voor een ander factuurbedrag is de toestemming van alle partijen nodig.
 • AMPLO kan eventueel het aantal gewerkte uren verhogen bij uitbetaling. Daarvoor moet je nog genoeg uren over hebben in je jobstudenttellers op www.studentatwork.be