Blog

Bijverdienen na je pensioen?

Je mag met pensioen, maar je wil eigenlijk nog niet stoppen met werken. Goed nieuws, want dat kan! Je mag na je pensioen nog bijverdienen en dat kan bijvoorbeeld via jouw SBK, AMPLO. We zetten de mogelijkheden even op een rij.

Amplo-pensioen

Je beslist om nog niet met pensioen te gaan op je 65ste

Als werknemer ben je niet verplicht om met pensioen te gaan op de leeftijd van 65. Natuurlijk moet je werkgever wel akkoord gaan. In dat geval kan je blijven verder werken en op het moment dat je effectief wil stoppen je pensioenaanvraag indienen. AMPLO verzorgt gewoon verder je contracten.

Hoe zit het dan juist met je pensioenrechten? 

  • Als je wel een loopbaan van 45 jaar achter te rug, bouw je geen verdere pensioenrechten meer op. 
  • Als je nog geen loopbaan van 45 jaar hebt maar wel de leeftijd van 65 hebt, bouw je gedurende de periode dat je langer aan de slag bent extra pensioen op tot je aan het equivalent van een 45-jarige loopbaan zit. Dit geldt enkel als je nog geen pensioensaanvraag hebt gedaan. Van zodra je de aanvraag doet omdat je 65 bent, bouw je geen rechten meer op, ongeacht het aantal werkjaren.

Ontvang je op het moment dat je de pensioenleeftijd van 65 bereikt een sociale uitkering, dan heb je geen keuze: je uitkering wordt stopgezet en je valt automatisch terug op je pensioen.

Je combineert je pensioen met een beroepsactiviteit

Wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd (op dit moment is dat 65 jaar) bereikt hebt,
OF 45 jaren loopbaan kan aantonen,
OF een overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars ontvangt,

kan je onbeperkt bijverdienen als werknemer na je pensioen. Dat betekent dat je dus je opgebouwde pensioen ontvangt en daarbovenop ook nog opdrachten als werknemer mag doen. Je kan op die manier op je eigen tempo nog een centje bijverdienen, zonder je pensioenrechten te verliezen. Amplo verzorgt ook in dit geval nog steeds je contracten. Op deze inkomsten betaal je wel de sociale bijdragen en belastingen, maar je bouwt op dit moment geen extra pensioenrechten meer op.

Ben je jonger dan 65 of heb je geen 45 jaar loopbaan opgebouwd, dan moet je in sommige gevallen wel rekening houden met striktere regels. Je zal de grens van toegelaten beroepsinkomsten in de gaten moeten houden. Het bedrag waar je dient onder te blijven, hangt af van verschillende factoren zoals je gezinslasten, het soort werk dat je doet en de aard van je pensioen. Via de website van de Pensioendienst kan je nakijken welk bedrag voor jou van toepassing is.

Verdien je toch meer en overschrijd je de inkomensgrens, dan zal je pensioen gedurende het jaar van de overschrijding evenredig verminderd worden. Verdiende je bijvoorbeeld 25% meer dan de inkomensgrens, dan zal je pensioen met 25% verminderd worden.
Als gepensioneerde ouder dan 65 moet je je beroepsactiviteit meestal niet aangeven. Er zijn wel enkele uitzonderingen die je ook kan terugvinden op de website van de FPD.