Blog

Amplo nuanceert positieve cijfers van SDWorx over de stijging in de evenementensector

Vandaag 6 maanden geleden werd het stiller dan ooit tevoren in de creatieve sector. Na enkele weken begon de reguliere economie beetje bij beetje uit het dal te klimmen. De creatieve sectoren doen dat ook, behalve de evenementensector en podiumkunsten. Wat meer is, ze worden zelfs de mond gesnoerd door beperkingen die hen stilaan doodknijpen.

Amplo bracht de voorbije maanden veelzeggende cijfers naar buiten rond het drama dat zich afspeelde in onze sectoren. Evenementen en podiumkunsten moesten op dat ogenblik een gemiddelde daling in hun activiteiten verwerken van meer dan 90%. Bij de niet-gesubsidieerde organisatoren lag in veel gevallen echt alles stil. Dat is vandaag nog steeds het geval.

We horen onze collega’s sociale secretariaten ronkende stellingen verkondigen. Zo zou de evenementensector al 60% van haar activiteiten hernomen hebben. Die stelling willen wij toch nuanceren.

Herstelling van de audiovisuele sector na corona?

Het klopt dat bijvoorbeeld de audiovisuele sectoren (zoals film, animatie en post-productie) opnieuw draaien op een niveau vergelijkbaar met 2019. Vergeet niet dat dit een inhaalbeweging is van producties die de voorbije maanden stilgelegd werden. Heel wat productiehuizen durven geen nieuwe producties inplannen dit najaar en verschuiven liever naar 2021. Ondertussen blijven positieve coronatests meerdere opnamesets stilleggen.

Op middellange termijn verwachten we andere gevolgen. Er zullen gaten vallen in de anders overvolle agenda’s van postproductiestudio’s omdat het voorziene materiaal niet klaar is. Dit kan nog maandenlang voor problemen zorgen.

Ook in de financiering van de anders zo succesvolle Belgische film verschijnen donkere wolken aan het firmament. Tax shelter is de drijvende kracht achter de meeste filmproducties in ons land, maar wordt gevuld met winsten uit bedrijven die willen investeren. Gaan er nog genoeg bedrijven voldoende winst genereren om de komende jaren nog te investeren in de tax shelter?

Blijvende problemen in de evenementensector en podiumkunsten

De evenementensector en podiumkunsten worden getypeerd door projectmatig werk met pieken en dalen in de agenda. In interim-termen “tijdelijke vermeerdering van werk”. We willen graag geloven dat een sociaal secretariaat (zonder uitgesproken expertise in die sector) 60% van haar activiteiten bij de events en podiumkunsten ziet hernemen. Maar wat is de vertegenwoordiging van hun klanten in het volledige veld?

En nog belangrijker: het gaat hier om overheadpersoneel, dat bij gesubsidieerde organisaties vaak voor meer instaat dan alleen het organiseren van events. Het personeel dat vast is ingeschreven op de payroll bij eventbedrijven is gemiddeld genomen slechts een fractie van het totale aantal mensen waarop een beroep gedaan wordt. Door het projectmatige karakter bestaat de personeelsploeg van eventbureaus en organisaties voor een groot deel uit tijdelijke medewerkers of freelancers.

Op basis van werkelijk uitbetaalde freelancers zien we bij Amplo dat de podiumkunsten momenteel stranden op 35,19% van de activiteitsgraad van 2019 (-64,81% dus). In april was dat een kleine 10% (-90% vs 2019).

Bij de commerciële events ligt dat nog een pak lager. We namen er enkele frequent voorkomende functies uit, en becijferden hoe de actuele activiteitsgraad in aantal werkdagen zich verhoudt tot dezelfde periode in 2019.

Zomer 2020

  • Acteur/Actrice: 58,34%
  • DJ: 8,94%
  • Muzikant: 24,10%
  • Podiumbouwer/stagehand: 11,72%
  • Technicus licht/geluid: 19,73%

Dit is onrustwekkend, zeker met het onzekere najaar in zicht. Deze cijfers zijn gebaseerd op een aantal werkdagen en zeggen niets over de spreiding ervan (per persoon) noch over de waarde van die contracten. Al merken we ook een daling in de loonmassa per contract, wat betekent dat het eerder de minder goed betaalde jobs zijn die stilaan terugkomen, niet de beter betaalde.

Er is een evolutie merkbaar. De cijfers waren in april nog veel dramatischer. Dezelfde profielen uit events en podiumkunsten zijn nog lang niet uit het dal. Zij zullen er ook niet uit geraken zonder extra steunmaatregelen.

April 2020

  • Acteur/Actrice: 14,61%
  • DJ: 0,00%
  • Muzikant: 8,36%
  • Podiumbouwer/stagehand: 3,34%
  • Technicus licht/geluid: 6,71%

Bovendien is deze sector sterk onderhevig aan voorbereiding en prefinanciering. Vooraleer een theaterproductie op een podium komt, gaat daar vaak een jaar voorbereiding aan vooraf. Met de organisatie van een muziekfestival wordt vaak gestart zodra de vorige editie achter de rug is. Als de sector vandaag geen zuurstof krijgt, gaan we ook in 2021 een bijzonder saaie en cultuurloze zomer tegemoet. Als de sector het zo lang uithoudt…

Verlies het geheel niet uit het oog door op details te focussen

Amplo weerlegt de cijfers van SD WORX niet, want ze kloppen wel. We willen ze alleen kaderen. De belangrijkste nuance moet zijn dat de activiteitsgraad van een beperkt deel van het overheadpersoneel niet representatief genoeg is om te projecteren naar de hele sector. Zeker niet als het gaat om een sector die draait op tijdelijke medewerkers.

Aanvullende informatie

Contacteer Amplo voor meer informatie en commentaar:
Amin Dridi | national commercial manager | amin.dridi@amplo.be | 0499 98 15 44 |