FAQ

Ben ik jobstudent, werkstudent of geen student?

Als student kan je een heel jaar door werken, maar dit is wel onderhevig aan een aantal voorwaarden. En de hoeveelheid van werk en geld dat je verdient, heeft ook een effect op je jobstudentenstatuut, belastingen en kindergeld. We geven je hier een overzicht.

De voorwaarden om te werken als jobstudent

  • Je mag per jaar 475 uren ingeschreven zijn als jobstudent. Dit urensaldo kan je raadplegen op student@work. Studenten die in juni dit jaar afstuderen, kunnen nog tot 30 september 2018 van het verminderde RSZ-tarief profiteren. Let wel, als je daarna bij dezelfde organisatie aan de slag zou gaan, mag je functie niet dezelfde zijn als die van toen je als student werkte. Dit wordt beschouwd als een proefperiode, wat verboden is.
  • Je hoeft deze uren niet meer te verdelen over de zomermaanden en de rest van het jaar, maar mag ze vrij kiezen. Let wel, je mag maar maximum 240 uren per kwartaal werken (in de zomer mag je meer werken, behalve in de laatste zomervakantie van je studie), anders verlies je je kinderbijslag.
  • Je moet minstens 15 jaar oud zijn.
  • Je hebt de eerste graad van het middelbaar afgerond.
  • Je volgt onderwijs met een volledig leerplan. Mensen die avondonderwijs of onderwijs met beperkt leerplan volgen of een stage doen, komen niet dus in aanmerking om via een studentenovereenkomst te werken. 
Amplo_geluid_studio

Wat als je meer werkt?

  • Als je je studentencontingent  van 475 uren overschrijdt, dan verlies je het recht om als jobstudent te werken en word je werkstudent. Dit betekent dat je meer RSZ-bijdragen zal moeten betalen.
  • Van zodra je meer dan een bepaald bedrag verdient, moet je ook belastingen betalen. Het bedrag voor 2018 dat je niet mag overschrijden is € 10.345,18 bruto. Let wel, van zodra je het brutobedrag van € 6845,51 (voor gewone gezinnen) overschrijdt, ben je niet langer fiscaal ten laste van je ouders en verliezen zij hun belastingvoordeel.
  • De kinderbijslag, die voorzien is voor jongeren tot 25 jaar, zullen je ouders verliezen als je de kwartaalregels niet respecteert (maximum 240 uren per kwartaal). Een uitzondering daarop zijn jongeren jonger dan 18 jaar, die hebben hoe dan ook recht op kinderbijslag.