Werken met een kunstenaarsvisum? | Artikel 1Bis

GA AAN DE SLAG MET ART 1Bis

"De oplossing voor autonome kunstenaars"

KLIK HIER

ÉN VRAAG EEN KUNSTENAARSVISUM AAN

 

kunstenaarsvisum

ARTIKEL 1Bis

AMPLO stelt voor: een nieuwe, ethische versie van Artikel 1bis: Een handige contractvorm die al langer bestond voor de autonome creërende kunstenaar.

Nieuwsgierig naar de verschillen met de klassieke interimcontracten en de voordelen? We sommen alle details graag voor je op.

Wat betekent werken via Artikel 1bis?

Artikel 1bis is er voor autonome kunstenaars met een kunstenaarsvisum die niet onder gezag van een werkgever vallen, maar wel een loon (géén kostenvergoeding) krijgen uitbetaald van de opdrachtgever:

  • Met een kunstenaarsvisum toon je aan dat je artistieke prestaties levert.
  • Dat je niet onder gezag van een werkgever valt betekent dat je vrij bent om je opdracht in te vullen en dat je niet ondergeschikt bent aan je opdrachtgever.

Je kan Artikel 1bis-contracten perfect afwisselen met interim- of projectcontracten, naar gelang van de opdracht.

AMPLO adviseert je graag over welk contract best bij je specifieke opdracht past. Neem contact op met je lokale AMPLO-kantoor.
 

Een voorbeeld:

Als componist krijg je de vraag om een compositie voor een kortfilm te maken en je krijgt enkel een deadline van de regisseur. Je kiest dan zelf, in alle vrijheid, hoeveel tijd je hieraan besteed en wat het uiteindelijke resultaat is. 

Belangrijk! Krijg je voor diezelfde kortfilm een opdracht om, als cameraman dan, op de filmset te werken met afgelijnde callsheets, dan is een projectcontract of een interimcontract een betere oplossing.
 

Wat houdt een ethisch Artikel 1bis-contract in?

Met artikel 1bis-contracten ben je onderworpen aan de sociale zekerheid. Dit betekent dat je je rechten opbouwt voor vakantiegeld, werkloosheidsuitkering, mutualiteit en pensioen.

Niet onbelangrijk: er is een arbeidsongevallenverzekering èn BA verzekering inbegrepen.

Artikel 1bis-contracten bevinden zich echter niet onder de arbeidswetgeving en horen zich dus niet te houden aan de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), o.a. over minimumlonen of arbeidsduurgrenzen, die onderhandeld worden door de paritaire comités. Daarnaast is er geen opbouw voor feestdagen, gewaarborgd loon bij ziekte, klein verlet of eindejaarspremie. Jobstudenten komen ook niet in aanmerking voor deze contracten.

 

AMPLO’s oplossing voor de toekomst 

 

AMPLO schaart zich alleen achter een Artikel 1bis-contract dat leidt tot een correcte verloning. Op eigen initiatief legt AMPLO de contracten een aantal beperkingen op. Daarmee willen we enerzijds vermijden dat het sociaal statuut van de kunstenaar verder wordt uitgehold; anderzijds willen we de tewerkstelling in de sector versterken.

Concreet: AMPLO maakt geen Artikel 1bis-contracten op met een bruto taakloon lager dan het GMMI (61,30 euro per dag dus). Dat is een bewuste keuze: een kunstenaar zou niet minder mogen verdienen dan dat bedrag. De voordeelregels van het kunstenaarsstatuut baseren zich overigens op datzelfde bedrag.

Uiteindelijk voordeel is dat de verhouding nettoloon / factuurbedrag voordeliger is dan bij een klassiek arbeids- of interimcontract. Je houdt netto dus meer aan je opdracht over.

Hoe ga je van start met Artikel 1Bis?

  • Vraag je kunstenaarsvisum aan en laat je AMPLO-consulent je hierbij helpen.
     
  • Reken op 3 maanden wachttijd voor je antwoord krijgt van de Commissie Kunstenaars.
     
  • De wet laat toe dat je een Artikel 1bis-contract kan gebruiken zodra je aanvraag is ingediend. AMPLO stelt je contract echter pas op na toestemming van de Commissie kunstenaars of ontvangst van je kunstenaarsvisum. Zo kom je niet in de problemen met het contract als je geen toestemming en dus ook geen visum krijgt.